H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S:Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-03-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S beliggende Havnegade 110, 5000 Odense C.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  20. februar 2015 hos H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S beliggende Havnegade 110, 5000 Odense C.

- Læs tilsynsrapporten for H.J Hansen

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .