Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein: Miljøgodkendelse

20-03-2012

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein miljøgodkendelse til udvidelse af filtreringsprocesser med tilhørende bygningsmæssige udvidelser.
Klagefristen udløber: 17. april 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein miljøgodkendelse til udvidelse af filtreringsprocesser med tilhørende bygningsmæssige udvidelser.

- miljøgodkendelse

Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
og skal være modtaget senest den 17. april 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .