Odense Nord Miljøcenter: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse af specialdepot for shredderaffald

07-12-2011

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Odense Nord Miljøcenters specialdepot for shredderaffald, op til en rutinemæssig revurdering. Fristen for kommentering udløber d. 4. januar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Odense Nord Miljøcenters specialdepot for shredderaffald, Strandløkkevej 100, 5270 Odense N, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, Tlf. 72 54 42 44 eller . Disse skal være modtaget senest den 4. januar kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.