Kolding Forbrændingsanlæg: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

21-10-2009

Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kolding Forbrændingsanlæg, Bronzevej 6, 6000 Kolding kan foretage forsøgsafbrænding af op til 140 tons spildevandsslam, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 18. nov. 2009.

Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kolding Forbrændingsanlæg, Bronzevej 6, 6000 Kolding kan foretage forsøgsafbrænding af op til 140 tons spildevandsslam, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgents Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 18. november 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse