Danisco Grindsted: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

28-12-2009

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Danisco Grindsted, Tårnvej 25, DK-7200 Grindsted. Klagefrist: 25. januar 2010.

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Danisco Grindsted, Tårnvej 25, DK-7200 Grindsted.

Virksomheden har i forbindelse med revurderingen opdateret den miljøtekniske redegørelse.

Miljøcenteret har gennemgået virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser. Dette har givet anledning til ændringer og ajourføring af en række vilkår i disse godkendelser.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2010, kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelse (8MB pdf)