Nordisk Aluminat A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

22-07-2008

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelserne af Nordisk Aluminat A/S, Kalundborg, op til rutinemæsssig revurdering

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, tager nu miljøgodkendelserne af Nordisk Aluminat A/S, Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg, op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af nogle vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 7254 6500 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.