Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Affaldsordninger for papir & pap

Beregninger af de samlede papir- og pappotentialer fra husholdninger i kommunerne.

Nye beregninger offentliggøres hvert 5. år.

Se tidligere opgørelser over papir- og pappotentialemængder i kommunerne

Affaldsordninger for papir & pap

Modtag annoncer på mail