Annoncering

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v. på miljøområdet.

Vælg et emne for at se annoncer og tilmelde dig som mailabonnent.

Var det høringer af love, bekendtgørelser m.v. du søgte?

Virksomheder og Landbrug

Miljøtilladelser
Afgørelser om miljøgodkendelse af listevirksomheder inklusive afgørelser om VVM-pligt og VVM-tilladelser samt høringer.

Miljøtilsyn
Årlig landsdækkende plan for miljøtilsyn og tilsynsrapporter for udførte tilsyn

EMAS
Opdateringer af listen over EMAS-registrerede organisationer, virksomheder og myndigheder.

Nitrathandlingsplanen
Nitrathandlingsplanen samt miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Affald

Affaldsforbrændingsanlæg
Årsrapporter for større forbrændingsanlægs drift i 2011.

Affaldsordninger for papir og pap
Beregninger af de samlede papir- og pappotentialer fra husholdninger i kommunerne.

Deponeringsanlæg
Afgørelser om, at der for visse affaldstyper ikke kræves grundlæggende karakteriseringstestning eller at omfanget af testen kan reduceres.

Ressourcestrategi for affald
Den nationale affaldshåndteringsplan og den nationale affaldsforebyggelsesplan.

Genteknologi

Genteknologi
Forsøgsudsætning, markedsføring og transport af genmodificerede organismer samt produktion med genmodificerede mikroorganismer.

Hurtigfærger

Hurtigfærger
Afgørelser om miljøgodkendelse af nye hurtigfærgeruter og ændringer i eksisterende eller godkendte ruter.

Luft & støj

Luft
Information, planer og programmer på luftområdet.

Støj
Støjhandlingsplaner for Kastrup Lufthavn, Aalborg Portland og Orthana.

Miljøskader

Miljøskader
Afgørelser om at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade.