Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøgodkendelse, tilsyn & PRTR

undefined

Søg om miljøgodekendelse af husdyrbrug 
Hvis du vil søge om miljøgodkendelse af husdyrbrug skal du bruge Miljøstyrelsens digitale ansøgnings- og sagsbehandlingssystem på husdyrgodkendelse.dk.

Søg om miljøgodkendelse af virksomhed eller anmeld dit maskinværksted
Ansøgning og anmeldelse skal ske via Byg og Miljø

Indberet tilsyn gennem miljøportalen 

Indberetning af kommunernes og MST virksomheders tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen.

Indberet PRTR-data 
Løsningen skal modtage filer og indtastet data fra virksomheder, sende en mail til myndigheden, der kan give feedback og endeligt godkende data, hvorefter data bliver offentliggjort.