Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Indberetning af sprøjtejournal (SJI)

Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal hvert år indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler. Miljøstyrelsen samler oplysningerne fra de danske jordbrug og gartnerier og sender dem til EU

  sprøjtemiddelforbrug skal iindberettes

Indberet sprøjtejournal 

Åbent for indberetning.

Vejledning til systemet

Se den tekniske vejledning der skridt for skridt forklarer, hvordan du indberetter din sprøjtejournal.

For at logge ind skal du bruge din GHI-kode. Du har en GHI-kode, hvis du indberetter gødningsregnskab. Hvis du ikke har en kode, kan du få en ved at skrive til . Du bedes skrive "GHI-kode" i emnefeltet og oplyse dit CVR-nr i mailen.

Indberetning på afgrødeniveau

Når du indberetter din sprøjtejournal forgår det på afgrødeniveau. Dvs. at du for hver afgrøde skal indberette:

 • Navnet på det anvendte plantebeskyttelsesmiddel
 • Det samlede forbrug (kg/l)
 • Arealet i ha eller m2
 • Dit CVR-nr. skal fremgå af indberetningen
Hvem skal indberette sprøjtejournal
 • Gartnerier, frugtplantager, planteskoler og producenter af frilandsgrøntsager, der har en årlig momspligtig omsætning på 50.000 kroner eller derover.
 • Øvrige jordbrugsvirksomheder med et samlet dyrket areal på 10 hektar eller derover (inkl. eventuelle MVJ-arealer).
 • Juletræer og pyntegrønt er en landsbrugsafgrøde og skal derfor indberettes, hvis det samlede dyrkede areal er på 10 hektar eller derover. Det gælder for producenter af juletræs- og pyntegrøntkultur, som er under 10 år.
 • Selvom du som økolog ikke anvender sprøjtemidler, skal du sende en indberetning for at dokumentere, at du ikke anvender sprøjtemidler på dine marker.

Særligt for økologer: Indberet via Fællesskemaet

 • Du kan indberette i Fællesskemaet til Enkeltbetaling, når du søger om arealtilskud.
 • Her kan du krydse af, at du ikke anvender sprøjtemidler på dine marker. Hvis du allerede har registeret det i Fællesskemaet, behøver du ikke at gøre mere.
 • Hvis du ikke har krydset af i Fællesskemaet, skal du sende en indberetning via Landbrugsindberetning.dk.
 • Når du har logget på, skal du vælge ”Indberet” under Sprøjtejournal og krydse af i feltet ”Jeg har ikke anvendt sprøjtemidler i den pågældende planperiode”.

Vær opmærksom på MVJ-arealer

 • Vær opmærksom på, at arealer under landdistriktsordninger som f.eks. "Pleje af græs- og naturarealer" og "Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger" også skal indgå i opgørelsen af bedriftens samlede dyrkede areal.
 • Det betyder, at du skal indberette sprøjteoplysninger for bedrifter, hvor det dyrkede areal inklusive eventuelle MVJ-arealer overstiger 10 hektar. 
Hvornår skal du indberette sprøjtejournal
 • Du skal indberette for én planperiode ad gangen
 • En planperiode går fra den 1. august til den 31. juli
 • Indberetninger for planperioden 2015/2016 (1. august – 31. juli) åbner den 1. oktober 2016
 • Fristen for at indberette er den 31. marts 2017
 • Du skal kun indberette de sprøjteoplysninger, der svarer til den pågældende planperiode
 • Du kan således ikke indberette de sprøjtninger, der ligger før den 1. august og efter den 31. juli
 • Hvis du ikke har anvendt sprøjtemidler i den pågældende planperiode, skal du indberette at du ikke har anvendt sprøjtemidler på dine marker. Når du har logget på, skal du vælge ”Indberet” under Sprøjtejournal og krydse af i feltet ”Jeg har ikke anvendt sprøjtemidler i den pågældende planperiode”

Mulighed for at forlænge planperioden

 • Hvis du dyrker afgrøder, som skal sprøjtes og høstes efter den 31. juli, men inden den 31. december, kan du forlænge planperioden til den 30. september
 • Du kan derfor sprøjte indtil den 30. september
 • Sprøjtninger på disse marker skal du føre i den planperiode, der udløb den 31. juli.
Afgrødekoder der ikke kan vælges i sprøjtejournalindberetningen

Du kan ikke vælge følgende afgrødekoder i sprøjtejournalen:

549: Lukket system – 1-årige
550: Lukket system 2 – stauder og vedplant.
560: Containerplads 1 - frugtbuske
561: Containerplads 2 – 1-årige
562: Containerplads 3 – stauder og vedplant.

Du kan vælge alle andre afgrødekoder i systemet.

Se dine tidligere indberetninger

Du kan se alle dine indberetninger i SprøjteJournalIndberetningen:

Bemærk at ansvaret for sprøjtejournalindberetningen (SJI) er overgået fra NaturErhvervstyrelsen til Miljøstyrelsen den 1. juli. 2016. Den elektroniske indberetning vil dog stadig foregå via landbrugsindberetning.dk, og der er ikke ændret i reglerne omkring at føre en sprøjtejournal eller i selve indberetningen.