Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Screening af jordforureninger der kan true overfladevand

It værktøjet anvendes til at vurdere, om forureningsstoffer, der udvaskes fra forurenet jord, udgør en risiko for at skade overfladevand eller naturområder.

jord_570_400

 

Regionerne har ansvaret for at vurdere risikoen for, at en jordforurening truer overfladevand eller naturen. 

Screening af jordforurening der kan true overfladevand

Vejledning

Beskrivelse af screeningsprincippet og hvordan det benyttes