Tilsyn

<p><img title="Foto: Colourbox" alt="Foto: Colourbox" src="/fileadmin/Resources/Naturstyrelsen/SNS/PDF - øvrige/Vandprojekter/kalenderplanlægning.500x200.jpg" border="0" /></p><p>Efter indgåelse af entrepriseaftalen skal entreprenøren have tid til at forberede arbejdet samt skaffe ressourcer og maskinel.<br /><br />
Normalt skal man regne med en anstillingstid på 2 - 4 uger. Imens aktiveres tilsynet, og der holdes opstartmøde på byggepladsen.<br /><br />
Normalt etableres der kun egentligt tilsyn ved anlægsprojekter, der strækker sig over længere tid f.eks. 1-2 måneder. Ved kortvarige projekter kan tilsynet begrænses til opstartmødet samt gennemgang og aflevering af de færdige arbejder.</p><p class="H2"><strong>Formål med tilsynet<br /></strong>Tilsynet skal sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bygherrens udbud, og at uhensigtsmæssige arbejde og arbejdsmetoder undgås. Entreprenøren har dog altid det fulde ansvar for udførelsen og kvaliteten af arbejdet.</p>