Udviklingshistorie

Kendskab til områdets udviklingshistorie er et godt grundlag for at kunne vurdere de muligheder, der er for at genoprette vådområdet.

Foto: Colourbox

Kendskab til områdets udviklingshistorie er et godt grundlag for at kunne vurdere de muligheder, der er for at genoprette vådområdet.

Områdets geologiske-, natur- og kulturhistoriske udvikling beskrives kortfattet. Der skaffes oplysninger om menneskets brug af området gennem tiderne, områdets naturhistorie, de kulturhistoriske mindesmærker o.l. Desuden beskrives afvandingen, og der skaffes om muligt oplysninger om de oprindelige hydrologiske forhold.

Lodsejerne og de lokale beboere er ofte meget interesseret i områdets historie. En god gennemgang af de historiske forhold ved lodsejermøder kan fremme forståelsen for projektet og de foreslåede ændringer. Som hjælp ved gennemgangen kan man benytte ældre kortmateriale, kendelser mv. i forbindelse med afvandingsprojekter og oplysninger fra lokalhistoriske arkiver eller det lokale museum (hvor man også kan være heldig at finde gamle billeder). Undertiden kan man skaffe historiske oplysninger om området i avisartikler eller tidsskrifter.