Friluftsmæssige værdier

Beskrivelsen kan med fordel indeholde en kortlægning af de eksisterende adgangsveje og stier samt friluftsanlæg som bådebroer, shelters og P-pladser, inkl. en kort redegørelse.

Foto: Colourbox

Beskrivelsen kan med fordel indeholde en kortlægning af de eksisterende adgangsveje og stier samt friluftsanlæg som bådebroer, shelters og P-pladser, inkl. en kort redegørelse. Området vurderes i forhold til andre rekreative faciliteter. F.eks. er det relevant at beskrive områdets samspil med eksisterende nationale og regionale stinet.
Det vurderes, om eksisterende veje eller stier ønskes sikret til rekreativ brug gennem vejlovgivningens bestemmelser om udlæg af eksisterende fællesveje og stier til offentlige stier. Desuden vurderes muligheden for at indgå aftaler om færdsel, så vidt muligt gennem tinglysning.