Nuværende forhold

<p>Beskrivelsen af de nuværende forhold er grundlaget for at kunne vurdere de fremtidige konsekvenser af projektet.</p><p class="H3"><strong>Områdebeskrivelse</strong><br />
Områdets beliggenhed og nuværende udseende beskrives. Projektområdet afgrænses i forhold til det topografiske opland og forbindelsen til vandløb. Lokaliteter med særlige kendetegn, f.eks. kirker, broer, veje og gårde, nævnes og vises på grundkort.</p>

I beskrivelsen af de nuværende forhold skal indgå overvejelser om følgende forhold: