Konsekvenser

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: skip">I konsekvensdelen vurderes virkningerne af de foreslåede ændringer, med vægt på vandbalance, mulig arealanvendelse i fremtiden, kvælstoffjernelse, naturkvalitet og friluftsliv. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i perioden efter at forundersøgelsen er præsenteret for lodsejerne kan opstå behov for at tilrette visse dele af forundersøgelsen, herunder særligt løsningsforslagene. Tilretningen foretages oftest af den rådgiver, der har udført forundersøgelsen.</p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: skip"> </p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: skip">Konsekvensdelen skal indeholde overvejelser om følgende emner:</p>