Fugle og flysikkerhed i forbindelse med vådområder

Et nyt vådområde tiltrækker mange fugle, hvilket kan give problemer, hvis det ligger for tæt på en flyveplads.

Foto: Colourbox

Et nyt vådområde tiltrækker mange fugle, hvilket kan give problemer, hvis det ligger for tæt på en flyveplads. Det skal derfor ind i overvejelserne, når et vådområde planlægges, om der findes en flyveplads i nærheden, da selv små fugle kan gøre skade, hvis de kollidere med en flyvemaskine.
DMU har skrevet en teknisk anvisning omkring risikoen for kollision mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne. Heri fremgår det, at den største risiko for birdstrike er under 100-150 meters højde, dvs. under ind og udflyvning og ved manøvre på selve flyvepladsen. Mindre end 5 % af alle birdstrikes inden for lufthavnens nærområde sker mere end 3 km fra landingsbanerne.
Som udgangspunkt er det ikke en god ide at placere et nyt vådområde i nærheden af en flyveplads.
Statens Luftfartsvæsen anbefaler, at nye vådområder ikke placeres inden for en radius af 13 km. Der kan ikke gives nogen generelle retningslinier for, hvor langt fra en flyveplads et vådområde kan placeres. Der bør foretages en vurdering i hvert enkelt tilfælde af den fuglesagkyndige konsulent og den sikkerhedsansvarlige på flyvepladsen. Dette bør være grundlaget for placeringen af vådområderne. Der er store lokale forskelle fra flyveplads til flyveplads og stor forskel på militær og civil flyvning, og derfor er det vigtigt med denne vurdering.
Det er statsskovdistrikterne, der fungerer som rådgivere i forbindelse med spørgsmål omkring vådområder og flysikkerhed.

Yderlig information findes i DMU's rapport

og i Statens Luftfartsvæsens bestemmelser for civil luftfart

  • BL 3-16 Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser

Eksempler fra Sønderjyllands Amt
Sønderjyllands Amt har eksempler på tre projekter , der ligger tæt på lufthavne, hvor det har været nødvendigt at foretage en nærmere vurdering af vådområdets påvirkning af flyvesikkerheden i lufthavnene.