Teknisk/biologisk forundersøgelse

Formålet med den tekniske forundersøgelse er at skaffe tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere de arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektet, størrelsen af kvælstoffjernelsen og påvirkningerne af områdets natur.

Foto: Colourbox

Formålet med den tekniske forundersøgelse er at skaffe tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere de arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektet, størrelsen af kvælstoffjernelsen og påvirkningerne af områdets natur. Den tekniske forundersøgelse drejer sig altså både om tekniske og naturmæssige forhold. Den kan derfor benævnes som den tekniske/biologiske forundersøgelse.

Her er givet en oversigt over indholdet af den tekniske forundersøgelse:

Den tekniske forundersøgelse skal indeholde overvejelser om områdets:

Desuden skal man tidligt i forløbet også gøre sig overvejelser omkring arkæologiske forhold og om det er nødvendigt med en arkæologisk forundersøgelse.

Ligger der en lufthavn i nærheden af det planlagte vådområde, skal der tages højde for, om det kan medføre en forringet flysikkerhed.