Projekternes tidsforbrug

De projekter, der er gennemført under VMPII, varierer meget i tidsforbrug og har en levetid på 2 til flere år - fra pengene til forundersøgelsen var bevilget, til projektet var realiseret.

Foto: Colourbox

Tidsmæssige erfaringer fra VMPII
De projekter, der er gennemført under VMPII, varierer meget i tidsforbrug og har en levetid på 2 til flere år - fra pengene til forundersøgelsen var bevilget, til projektet var realiseret. Flere af projekterne har dog strakt sig over 4-6 år. Hertil skal så lægges den forudgående forberedelse. Længden af forberedelsesperioden fra projektidéen opstår, til der igangsættes detaljerede forundersøgelser varierer ligeledes meget fra projekt til projekt. For nogle projekter vil denne periode strække sig over flere år. Lodsejernes holdning til projektet er her en væsentlig parameter.
Erfaringerne fra VMPII viser, at det tager ca. 4-5 mdr. fra pengene er bevilget til den teknisk/biologiske forundersøgelse er lavet. En ejendomsmæssig forundersøgelse strækker sig ofte over 3-6 mdr.
Når de to forundersøgelser foreligger, er der et grundlag for at beslutte om det er muligt teknisk, økonomisk og holdningsmæssigt at søge projektet realiseret på frivillig basis. Det er erfaringen fra VMPII, at der er ofret betydelige ressourcer på at forundersøge projekter, som ikke kan gennemføres. Årsagen er som oftest økonomien og dennes tætte sammenhæng med graden af kvælstoffjernelse. Ringe kvælstoffjernelse giver et reduceret tilskud af VMPII midlerne. Derimod er det sjældent, at projektgennemførelse må opgives, fordi lodsejermodstanden er for stor eller lodsejerkravene fx til erstatningsjord ikke kan opfyldes.
Når projektet så besluttes gennemført, og en jordfordeling påbegyndes, er varigheden af jordfordelingen bl.a. afhængig af lodsejernes indstilling, og hvor nemt det er at finde erstatningsjord. I VMPII områderne har det taget 15-17 mdr. i gennemsnit, men der er eksempler på meget længere forløb. Dette gælder især for store projekter over 100 ha, hvor det er nødvendigt at gennemføre flere jordfordelinger.
Det tager typisk 2-4 mdr. at få udarbejdet et detailprojekt. Tidsforbruget til selve gennemførelsen er afhængig af, hvilke tiltag der skal laves, men det tager i snit et par måneder. Opstår der problemer undervejs, eller støder man på arkæologiske fund, kan man godt regne med en noget længere anlægsperiode.