Eksempel fra Vejle Amt: Priser på informationsmateriale

Formidling af et vådområde kan foretages med brug af foldere, plancher og kortborde.

Formidling af et vådområde kan foretages med brug af foldere, plancher og kortborde.
Priserne angivet nedenfor er i niveau 2003.
I projekt Solkær Enge er opsat 4 forskellige plancher i et tidligere pumpehus, der er bevaret til formidling og madpakkehus. Prisen for laminering af en planche er ca. 1.000 kr.
Eksempel på planche
Derudover er der i samme projekt opsat 2 kortborde. Prisen for trykning har også været ca. 1.000 kr. pr. kortbord. Dertil kommer pris for Armefa ramme eller lignende til opstilling (materialepris omkring 1.500 kr).
Formidlingen kan udbygges ved etablering af et fugletårn.
Platformens højde over terræn er ca. 3 meter. Træet er Douglas. Hjørnestolperne er 200 x 200 mm, hvilket giver grundlag for et godt robust udseende. De øvrige dimensioner er tilsvarende kraftige. Beklædningen er kalmerbrædder.
Med betonrør og beton mm. til fundamenter beløber materialerne sig i alt til ca. 10.000 kr., ekskl. moms.
Antal arbejdstimer til opsætning løber op i ca. 120 mandtimer.
Den samlede pris for denne ”platformsmodel” kan herudfra sættes til ca. 50.000 kr. Skelet af fugletårn ved Solkær Enge. Foto: Vejle Amt.