Økonomi

Det er altid meget interessant at kunne give et bud på hvad et projekt koster.

Foto: Colourbox

Det er altid meget interessant at kunne give et bud på hvad et projekt koster.
Naturstyrelsen har lavet statistik på, hvad projekterne under VMPII har kostet. Det er muligt at finde en oversigt over, hvad de forskellige dele af projekterne har kostet her:
Hvad koster det?
Som udgangspunkt finansieres de kommende vådområdeprojekter i henhold til aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landforening af 27. november 2009.  Et projekt vil derudover eventuelt kunne finansieres fra andre sider. Læs mere om det her:
Finansiering
I forbindelse med lodsejerforhandlinger er lodsejerne ofte interesseret i at vide, om hvordan en kompensation erstattes. Du kan læse mere om beskatningsreglerne her.
Beskatning
Ud over selve udgiften til projektet bidrager naturgenopretning til samfundsøkonomien. Det er muligt at lave analyser over naturgenopretningsprojekters samfundøkonomiske konsekvenser ved hjælp af cost-benefit analyser. Her afvejes udgifter i forhold til de værdier der skabes f.eks. i form af bedre rekreative forhold, jagt og fiskeri og forbedring af biodiversitet.
Samfundsøkonomi