Eksempel fra Fyns Amt: Priser på informationsmateriale

Vådområdeprojekterne har ofte stor lokal opmærksomhed. Det er vigtigt at informere bredt om projektet i forbindelse med anlægsarbejderne og hvis muligt også efterfølgende.

Vådområdeprojekterne har ofte stor lokal opmærksomhed. Det er vigtigt at informere bredt om projektet i forbindelse med anlægsarbejderne og hvis muligt også efterfølgende.

I forbindelse med anlægsarbejdet kan der opstilles plancher ud til f.eks. offentlig vej. Det er Fyns Amts erfaring at mange forbipasserende læser disse plancher. Fyns Amt har opstillet disse plancher i forbindelse med større og synlige vådområdeprojekter som ved f.eks. Odense Å / Tørringe Bæk, ved Nørreballe Nor og i Føns Vang. Prisen for fremstilling af en planche på aluminium plade er ca. 2.500 kr. plus arbejdstid til tekst, kort og opsætning.

Efter projektets gennemførsel vil der være særlig interesse for området, hvis der er offentlig adgang. Dette er tilfældet i Nørreballe Nor, hvor der er fremstillet en folder om området og opsat et planchehalvtag med to plancher. Folderen har kostet ca. 13.000 kr., plancherne ca. 6.000 kr. og planchehalvtaget ca. 17.000 (i 2005 priser). Informationstavler opsat ved Nørreballe Nor. Foto: Fyns Amt.