Eksempel fra Århus Amt: Hvad koster det pr. kg N?

Det indgik i beslutningsgrundlaget for Vandmiljøplan II, at vådområder er en billig og effektiv måde at nedbringe udledningen af kvælstof.

Det indgik i beslutningsgrundlaget for Vandmiljøplan II, at vådområder er en billig og effektiv måde at nedbringe udledningen af kvælstof. Netop inden for samfundsøkonomiske analyser af vandmiljøet er der siden sket en hel del udvikling.

Der er i 2004 lavet en samfundsøkonomisk analyse af en række forskellige, mulige tiltag til reduktion af kvælstof til Mariager Fjord.

Analysen viser, at det er relativt yderst billigt at fjerne kvælstof ved hjælp af etablering af vådområder. Etablering af 4 konkrete vådområder ud til fjorden vil medføre en kvælstofomsætning på 72 tons/år. Kost-effektiviteten bag denne omsætning er i de 4 vådområder 8, 11, 15 og 27 kr/kg kvælstof.

Det er til sammenligning dyrere at fjerne kvælstof ved stort set alle andre tiltag. Skovrejsning koster 194-235 kr/kg. Dyrest er det at foretage yderligere reduktion ved ændringer i håndtering af spildevand, der i runde tal koster mellem 10 (N-krav ved renseanlæg) og 100 gange (regnbassiner), hvad det koster at lave tilsvarende reduktioner ved etablering af vådområder.