Myndighedsbehandling

I forbindelse med et projekt kan der ofte være mange og forskellige tilladelser og dispensationer, der skal indhentes.

Foto: Colourbox
I forbindelse med et projekt kan der ofte være mange og forskellige tilladelser og dispensationer, der skal indhentes. Indhentning af nødvendige tilladelser og tid til behandling af eventuelle klager, skal der også tages højde for. Skaf overblik over hvilke tilladelser, der skal gives, og hvornår i processen de skal foreligge. Tal med de pågældende sagsbehandlere.

Overvej også, om der kan være særligt vanskelige tilladelser/dispensation, fx fredninger , § 3 bestemmelserne , Natura2000-bestemmelser .

En forudsætning for et godt resultat og en relativ hurtig gennemførelse af vådområdeprojekterne er, at der er et tæt samarbejde med klare aftaler mellem projektgruppe, vandløbsmyndigheden og dem der står for jordfordelingen - f.eks. Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE), som det har været tilfældet i VMPII vådområdeprojekterne.
En oversigt over samspillet mellem vådområdeprojektets forskellige aktører er vist her .

VVM redegørelse
Vær også opmærksom på, at projekter kan have en sådan karakter, at de kræver udarbejdelse af en VVM redegørelse, hvilket også er en lang proces.

Plangrundlag
Nogle af de vigtigste planer og regler er vist her .