Eksempel fra Sønderjyllands Amt: Samarbejdet omkring jordfordeling og projektrealisering

En række VMPII-projekter blev alene en realitet, fordi det var muligt at gennemføre jordfordelinger, hvor berørte landmænd blev tilbudt køb eller salg af jord (herunder erstatningsjord).

En række VMPII-projekter blev alene en realitet, fordi det var muligt at gennemføre jordfordelinger, hvor berørte landmænd blev tilbudt køb eller salg af jord (herunder erstatningsjord). En jordfordeling bevirker, at lodsejerne ofte ser muligheder i en evt. projektrealisering frem for ulemper og begrænsninger.
I mange tilfælde blev lodsejerforhandlingerne i forbindelse med jordfordelingerne gennemført med deltagelse af både en planlægger fra Direktoratet for FødevareErhverv og en projektansvarlig fra amterne. Dette samarbejde omkring forhandlingerne resulterede i et højt informationsniveau over for de berørte lodsejere, hvor aspekter omkring jordfordeling (køb/salg) blev belyst af planlæggeren og øvrige forhold i relation til projektet blev belyst af den projektansvarlige fra amtet. Samtidig virkede samarbejdet forpligtende i forhold til indgåede aftaler eller opfølgning på uafklarede spørgsmål.