Ekspropriation

I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre en ekspropriation af arealer til et projekt.

I særlige enkeltstående tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre en ekspropriation af arealer til et projekt.

Det kan gøres enten med vandløbsloven eller naturbeskyttelsesloven . En uddybning af dette findes i eksemplet fra Sønderjyllands amt.

Nordjyllands Amt har udgivet en vejledning, der beskriver amtets sagsgange i åstedforretning og ekspropriation.

Eksempler på ekspropriation i VMPII vådområde projekter