Eksempel fra Vejle Amt: Slutspurt ind på i forhandlingerne i Bygholm Ådal

I større projekter, som f.eks. VMP II projekterne, er der store svingninger i aktivitetsniveauet, f.eks. fordi man venter på, at der kommer byttejord frem.

I større projekter, som f.eks. VMP II projekterne, er der store svingninger i aktivitetsniveauet, f.eks. fordi man venter på, at der kommer byttejord frem. Det er til gengæld også vigtigt, at man så kan slå til og få lukket bogen, når man fornemmer, at projektet kan gennemføres. Man har næsten alt på plads, men alligevel er der en del småting, der hele tiden trækker tiden ud.
Forhandlingerne rykker ud
Efter at FERV gennem to år havde fået samlet tilstrækkeligt med jord, og de indledende forhandlinger stort set var afsluttet med lodsejerne, besluttede amtet at "rykke ud" for at få forhandlingerne afsluttet. Udrykningen bestod i at amtet lejede sig ind i det lokale forsamlingshus i tre dage til en meget overkommelig pris, ca. 1500 kr. I løbet af de tre dage blev ca. trefjerdedele af aftalerne med de 22 lodsejere færdiggjort og underskrevet, og der blev afholdt kendelsesmøde i jordfordelingen. Til stede var både rådgiver/tekniker (amt var selv rådgiver), amt/forhandler og DFFE, udstyret med to PC’er og printere og GPS-opmålingsudstyr. Det viste sig at være utrolig effektivt. Folk kunne bare komme forbi eller få en aftale. Tvivlsspørgsmål mellem naboer kunne afklares med et hurtigt fællesmøde eller tvivl om skel og projektgrænser/arealer kunne måles op og rettes til med det samme.
Det gav en stemning af handlekraft og intensitet, at der blev holdt møder i forsamlingshuset til langt ud på aftenen. Folk fik en fornemmelse af, at det var NU man skulle med. Dette var formentlig kraftig medvirkende til, at de endelige aftaler lettere kom i hus.
Lodsejerne blev indbudt via et brev, hvor der også blev indkaldt til kendelsesmødet. Kendelsesmødet blev også formelt annonceret i avisen. Desuden blev øvrige interesserede gjort opmærksomme via annonce i den lokale avis.

Eksempel på annonce for ”skurvognsmødet”

Størrelse på annonce:
2 spalter bred og ca. 15 cm høj

Annonce til indrykning i Horsens Folkeblad:

Vådområdeprojekt i Bygholm Ådal.

- planerne er ved at være færdige.

Er du interesseret i at se nærmere på planerne om de våde enge, så kig forbi

Vrønding Forsamlingshus

den 7. juli kl. 9 til 20, og den 8. juli fra kl. 12:30 til 20.

Jan Sørensen og Bo Levesen fra Vejle Amt, som står for projektet, vil gerne vise planerne for det nye vådområde frem. Desuden vil Kristian Gadegaard fra Direktoratet for Fødevareerhverv være tilstede.

Kom og få en snak med os om projektet.

Vi giver en kop kaffe.

På baggrund af arrangementet var der artikler i den lokale avis og i en landbrugsavis.