Eksempel fra Nordjyllands Amt: Vilsted Sø

Ved igangsætning af Vilsted Sø projektet blev amtets skurvogn og udstillingstelt opstillet lokalt.

Ved igangsætning af Vilsted Sø projektet blev amtets skurvogn og udstillingstelt opstillet lokalt. Skurvognen var bemandet i en periode, hvor alle kunne komme og give deres mening og ideer til kende.
Der blev brugt meget tid foran plancherne med kort over projektet og ejendomskortet, hvor der blev diskuteret konsekvenser, alternativer og jordfordelingsmuligheder. Mange misforståelser blev ryddet af vejen, og amtet blev personificeret og afmystificeret.
Offentlige møder
Hvis problemstillinger kun berører lodsejerne, kan det være relevant kun at invitere de berørte lodsejere. F.eks. har der været afholdt et møde med fokus på konsekvenser og kompensationsmuligheder. Til mødet var der inviteret en skatteekspert, MVJ medarbejder og jordfordelingsplanlægger.
Til møder om generelle emner i forhold til projektet, har alle været inviteret, og der har været annonceret i lokalaviserne. Der har endelig været afholdt offentlige møder i forbindelse med rejsning af jordfordelinger og kendelsesmøder.
Køkkenbordsmøder
Der har været afholdt lodsejermøder/køkkenbordsmøder i forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse, løbende efter behov og i forbindelse med indgåelse af projektaftalerne og jordfordelingsoverenskomsterne.
Følgegruppe
På et af de første offentlige møder blev der udpeget medlemmer til en følgegruppe om projektet. Møderne i følgegruppen har været meget nyttige, både til at få diskuteret forskellige problemstillinger, men også til at få tilbagemeldinger fra lokalområdet om projektet. Misforståelser og forkerte rygter kan sikkert ikke undgås, men jo mere information der kommer ud jo bedre.
Brugerråd
I forbindelse med realisering af projektet blev følgegruppen ændret til et brugerråd, hvor f.eks. landbrugsorganisationerne og nogle af de tidligere lodsejere blev udskiftet til nogle af de lokale interesseorganisationer og kommende bruger af området som f.eks. DOF, lystfiskerforening, jagtforening og borgerforeninger.
Hjemmeside
Naturstyrelsen har egen hjemmeside om projektet. På hjemmesiden er meget materiale tilgængeligt.

Vilsted Sø
Folder og rapporter
Ved igangsætning af debatperioden for udarbejdelsen af regionplantillæg og VVM redegørelse blev der udarbejdet en debatfolder, som blev sendt ud til berørte lodsejere, lagt på Internettet og omdelt på bl.a. et offentligt møde.
De forskellige undersøgelsesrapporter er ligeledes tilgængelige via internettet. Specielt skal nævnes VVM redegørelse med 3d fotovisualiseringer.
Mobil udstilling
I forbindelse med lokale dyrskuer har der været lavet udstilling om projektet. En af plancheudstillingerne har efterfølgende rokeret mellem de nærliggende skoler og rådhuset i Løgstør.
Pressen
Pressen har selv opsøgt information om projektet, men amtet har også øget interessen om projektet ved at lave pressemeddelelser om særlige begivenheder. En god måde at få information ud på, idet pressemeddelelsen typisk bliver citeret ordret.
Der er løbende blevet lavet nyhedsbreve, som er blevet sendt ud til alle berørte lodsejere og involverede i projektet. Nyhedsbrevet har også flere gange givet anledning til, at pressen har skrevet om projektet.
Byggepladsskilt og informationstavler
Under realisering af projektet er der opsat byggepladsskilt med information om entreprenør, bygherre, tilsyn og kontaktpersoner. Der er desuden opsat enkelte kortborde med information om de igangværende anlægsarbejder. Skurvognen opstillet af Nordjyllands Amt med information om Vilsted Sø projektet. Foto: Nordjyllands Amt