Skurvognsmodel

Ved nogle vådområdeprojekter kan det være en god ide at opstille en skurvogn i lokalområdet

Ved nogle vådområdeprojekter kan det være en god ide at opstille en skurvogn i lokalområdet. Ved store omfattende vådområdeprojekter, som vil få stor betydning for et lokalområde, kan det være hensigtsmæssigt, at projektet forankres bredere end kun til de lodsejerne, der har jord i projektet. Borgere og besøgende i lokalområdet er ofte interesserede i et planlagt projekt. Information og samtale kan være med til at aflive mange myter og være med til at skabe en positiv holdning til projektets gennemførelse.
Skurvognen kan indeholde informationer om
1. projektplanerne, herunder konsekvenser for arealerne (projektkort)
2. erstatningsmuligheder for deltagende lodsejere
3. arealrestriktioner
4. miljøeffekten – kvælstofomsætning, fosfortilbageholdelse, frigivelse
5. effekten på dyre og plantelivet
6. ejendomskort for hele området (besøgende finder disse kort meget interessante. Kortene kan også bidrage til løsningen af puslespillet i jordfordelingen)
7. Gamle kort og fotos som viser at der, hvordan området har set ud tidligere
8. tidligere gennemførte projekter, præsenteret med kort og fotos (bruges som perspektivering i forhold til det aktuelle projekt)
Skurvognen bør være bemandet at den projektansvarlige for at svare på spørgsmål om projektet fra de besøgende.
For at reklamere om tilstedeværelsen af skurvognen, bør der annonceres i stedlige aviser. Erfaringen fra Fyn har dog vist, at det ikke er tilstrækkeligt til at sikre et stort antal besøgende. Annonceringen bør derfor ledsages af andre reklametiltag, som eksempelvis plakater eller foldere om skurvognen og projektet på evt. det lokale bibliotek, i brugsen eller andre offentlige steder.