Eksempler på lokale regler for sejlads

Ved anlæg af en ny sø er det vigtigt at lave en afvejning af forholdet mellem naturinteresser og sejlads. Det har en stor rekreativ værdi for de lokale i området, at der er adgang til sejlads på søen med båd, kano og kajak.

Ved anlæg af en ny sø er det vigtigt at lave en afvejning af forholdet mellem naturinteresser og sejlads. Det har en stor rekreativ værdi for de lokale i området, at der er adgang til sejlads på søen med båd, kano og kajak. Samtidig har sejlads en negativ effekt på fuglene, der ved gentagende forstyrrelser kan forsvinde fra området. Det kan derfor være godt med nogle klare regler for færdslen på søen.
Slivsø i Sønderjyllands Amt og Vilsted Sø i Nordjyllands Amt er begge store søer, der er gendannet efter mange års tørlæggelse. I begge søer er der fastsat klare regler for færdslen.
Slivsø
Reglerne for sejlads på Slivsø er lavet i samarbejde med en række organisationer med interesse i naturforhold eller forhold med tilknytning til Slivsø-området. Sejlads er begrænset til robåde, kano og kajak. El-drevne motorer er dog tilladt i særlige tilfælde, hvor helbredsmæssige årsager nødvendiggør det. Antallet af både i søen er begrænset til én båd pr lodsejer der har jord direkte ned til søen og 12 både knyttet til et bådlag. For at beskytte fuglene er det ikke tilladt at sejle i de områder, der er særligt udpegede som fuglebeskyttelsesområder, og det er heller ikke tilladt at gå i land på øer og holme.
Læs mere om færdsel og Slivsø projektet her .
Vilsted Sø
I vandløbsgodkendelsen for Vilsted Sø er bestemmelserne for sejlads beskrevet. Bestemmelserne er først blevet diskuteret i følgegruppen. Sejladsbestemmelserne er udformet, så der i områder af søen, af hensyn til bl.a. fuglene, er sejladsforbud hele året. I et andet område er sejlads kun tilladt efter fuglenes ynglesæson den 23. juni. På en stor del af søen, som ligger mere bynært, er der mulighed for sejlads hele året. Som udgangspunkt er det kun tilladt at sejle med robåde, kajakker, kanoer og tømmeflåder. Det er dog tilladt med eldrevne motorer til fremdrift af handicapbåde. Der bliver indkøbt to specialfremstillede handicapbåde, så handicappede får mulighed for at fiske i søen med stort set ingen hjælp fra andre.
Læs mere om færdsel og Vilsted Sø her