Eksempel fra Århus Amt: Friluftsliv i Vorup Enge

Vådområdet Vorup Enge midt i Randers blev anlagt i 2004. Projektet er blevet medfinansieret af Aage V. Jensens Fonde, som i dag ejer arealet.

Vådområdet Vorup Enge midt i Randers blev anlagt i 2004. Projektet er blevet medfinansieret af Aage V. Jensens Fonde, som i dag ejer arealet.
Vorup Enge ligger syd for Gudenåen mellem motorvej E45 og Randers Midtby. På grund af den bynære beliggenhed og muligheden for at komme ind i området fra rastepladsen ved motorvejen, blev der fra starten lagt stor vægt på at sikre offentlighedens adgang. Desuden ligger Randers Kommunes naturskole og Randers Regnskov begge på nordsiden af Gudenåen over for Vorup Enge.
Adgangsforholdene er sikret ved anlæggelse af 4,5 km grusbelagte gang- og cykelstier, en gang- og cykelbro over Gudenåen, tre store fugletårne og en pavillon. Broen over Gudenåen blev anlagt for at sikre en let adgang til området fra Randers Midtby og Randers Regnskov. Faciliteterne og betingelser om offentlighedens adgang er tinglyst.
I fugletårne og auditoriebygning er opsat informationstavler med beskrivelse af dyreliv, planteliv, historie, vandmiljø mm. Der er opsat informationstavler med specifikke oplysninger på relevante lokaliteter i området. Derudover er der trykt en pjece med information om området. Vorup Enge har hjemmesider flere steder.
Læs mere om Vorup Enge .
Der er lagt vægt på naturoplevelser fra landsiden. For at undgå unødig forstyrrelse af fuglelivet, er det ikke tilladt at sejle i området. Al sejlads skal som tidligere foregå i selve Gudenåen nord for Vorup Enge. Lokale kano- og kajakklubber har efterlyst en mulighed for at kunne sejle ind i området, men har accepteret beslutningen om at friholde arealet for forstyrrelser.
Randers Kommunes naturvejleder holder jævnligt naturture i området. Randers Regnskov har i sommerhalvåret oprindelige danske landracer (kreaturer, heste, får og geder) græssende i den østlige del af Vorup Enge. Derudover har de udstationeret en naturguide i området nogle timer hver dag. Pavillonen er opbygget som et auditorium med diverse faciliteter og med direkte udsigt over vådområdet. Naturskolen og regnskoven afholder forskellige arrangementer i bygningen i forbindelse med naturture og klasseundervisning. Derudover er pavillonen åben, når Regnskovens guider er i området.
Med Aage V. Jensens Fonde som ejer, Kulturhistorisk Museum, en kommunal naturskole og Randers Regnskov i umiddelbar tilknytning til området er informations- og friluftsforhold også sikret fremover.