Friluftsliv

I de fleste vådområdeprojekter er det et udbredt ønske fra offentligheden, at der etableres besøgsfaciliteter i områderne.

Kanosejlads på Gudenåen. Foto: Ole Malling
I de fleste vådområdeprojekter er det et udbredt ønske fra offentligheden, at der etableres besøgsfaciliteter i områderne. I nogle tilfælde er ønsket vanskeligt at imødekomme dels fordi lodsejerne ikke ønsker offentlig færdsel, dels fordi sådanne tiltag kræver ekstra økonomiske midler i projekter, der i forvejen er spændt hårdt for økonomisk. Samtidig kan der være hensyn til dyr og planter i det nyskabte vådområde.
Her er eksempler på, hvordan man kan give offentligheden adgang til de nye områder, og formidle den viden og de oplevelser, der findes i områderne.

Friluftsliv ved Grejs Å
Er der mulighed for sejlads i de nye vådområder, kan det være nødvendigt med regler på området.
Læs om de generelle regler for sejlads på
Sejlads
I forbindelse med etableringen af søer i VMPII har man lokalt lavet regler for sejlads på søerne.
Eksempler på lokale regler for sejlads i VMPII projekter