Vurdering af mulighden for at gennemføre projektet

På grundlag af kontakten til lodsejerne vurderes mulighederne for at gennemføre projektet.

På grundlag af kontakten til lodsejerne vurderes mulighederne for at gennemføre projektet. Af vurderingen skal fremgå den generelle interesse blandt lodsejerne for at deltage i projektet. Desuden skal vurderingen indeholde en beskrivelse af, hvordan man kan imødekomme de lodsejere, som ønsker erstatningsarealer. Ofte er den bedste løsning at gennemføre en jordfordeling. Derfor skal der også indgå en vurdering af mulighederne for at købe puljejord, både konkret og generelt.