Undersøgelse af lodsejernes ønsker og krav

For at kortlægge ønsker og krav til projektet er det nødvendigt at tale med lodsejerne.

For at kortlægge ønsker og krav til projektet er det nødvendigt at tale med lodsejerne. Konsulenten kan besøge lodsejerne på deres bopæl, hvilket oftest sker sammen med en medarbejder fra projektejeren. Personlig kontakt gør det muligt at tale konkret om projektet, og mindsker risikoen for misforståelser. Formålet med forundersøgelsen er orientering og indsamling af ønsker, men ikke egentlig forhandling.

Mødet kan indledes med at få klarlagt, hvilke landbrugsmæssige konsekvenser, det har for lodsejeren, at deltage i projektet. Det er vigtigt at notere lodsejerens interesse for projektet samt oplysninger om anvendelsen af bedriftens arealer, ønsker og krav til erstatning, vurdering af prisniveauet og andre forhold, som lodsejeren finder relevant for projektet.

Kontakten til lodsejerne skal koordineres, så der ikke kommer repræsentanter for projektet i tide og utide.