Eksempel fra Vejle Amt: Brug af dozer

Brugen af materiel kan have stor betydning for jordarbejdets kvalitet.

Brugen af materiel kan have stor betydning for jordarbejdets kvalitet.
Det kan anbefales, at man i sit udbudsmateriale stiller krav til entreprenørens materiel. Hvis jordbunden og afvandingsforholdene tillader det, kan man med fordel kræve, at visse jordarbejder udføres med en dozer frem for en gravemaskine. Dozeren er som regel lidt mere bekostelig i timeprisen, men så længe forholdene er til det og jorden maksimalt skal flyttes 100 meter, vil det alligevel være billigere at anvende dozer frem for en hydraulisk gravemaskine.
Den største gevinst opnås imidlertid ved udførelsen af det arbejde, som dozeren kan udføre. Dozeren er i stand til med dozerbladet, der hæves og sænkes, at skrælle jorden af og skubbe den af sted foran maskinen i en ”rullende” vold. Dette bevirker, at terrænændringer kun kan udføres gradvis, og man opnår derfor nogle meget flade anlæg. De flade anlæg, som gravemaskiner ikke er i stand til at lave, harmonerer ofte langt bedre med omgivelserne. Derved kommer ændringerne ikke til at virke kunstige og unaturlige.