Detailprojektering

<p>Detailprojektering, udbud og anlægsarbejde er de sidste faser i selve etableringen af et vådområd. Aktiviteterne hænger sammen, men behandles af praktiske årsager hver for sig.<br /><br />
Detailprojekteringen baseres på forundersøgelsen og de beslutninger, der er truffet på baggrund af denne. Der foretages detaljerede beregninger og planlægning af projektet, inkl. tegninger. Desuden skal man beskrive de tidsmæssige, tekniske og økonomiske forhold, samt gennemgå det lov- og aftalemæssige grundlag for projektet.<br /><br />
I det følgende beskrives detailprojektering med udgangspunkt i større projekter. Ved mindre projekter kan dele af beskrivelsen være uden relevans. Detailprojekteringen varetages ofte af en ekstern rådgiver. En del af opgaven går derfor ud på at planlægge og styre rådgiverens arbejde.<br /><br />
Det kan være hensigtsmæssigt at slå detailprojekteringen sammen med udbudsmaterialet. I stedet for to rapporter om anlægsarbejdet får man i stedet én rapport, detailprojekteringen går hurtigere, og opgaven vil være billigere at få udført.<br /><br /><strong>Involverede parter<br /></strong>Detailprojekteringens parter er normalt bygherren (finansierende myndighed) og den projekterende part (kommunale eller statslige medarbejdere eller ekstern rådgiver). Efter udbud og licitation indgår entreprenøren også som part i projektet (udførende firma).<br /><br /><strong>Forudsætninger skal ligge fast</strong><br />
Det er afgørende, at alle forudsætninger ligger fast før detailprojekteringen. De implicerede parter og myndigheder bør være orienteret og så vidt muligt være afklaret i løbet af forundersøgelsen, for at undgå forsinkelser og ekstra omkostninger. Detailprojekteringen laves derfor først, når det er helt sikkert, at projektet kan realiseres, dvs. når lodsejeraftalerne, myndighedsbehandlingen og evt. jordfordeling er vel udført. Eksempelvis kan lodsejeraftalerne have medført, at der skal laves særlige anlægsarbejder på bestemte ejendomme.</p>