Eksempel fra Vejle Amt: Projektering i marken

Ikke alt projektering kan udføres fra et skrivebord. Fordeling af drænvand på engene er et eksempel på anlægsarbejde, der med fordel skal planlægges i marken.

Ikke alt projektering kan udføres fra et skrivebord. Fordeling af drænvand på engene er et eksempel på anlægsarbejde, der med fordel skal planlægges i marken.
Man skal påregne, at der skal bruges en del tid i marken i stedet for inde bag skrivebordet. Eksempelvis er det velkendt, at det kvælstofholdige drænvand skal ledes ud over så stort et område af engene som muligt. Oftest skitseres der såkaldte fordelerrender eller grøfter til dette formål, men rent praktisk fungerer de sjældent så godt, som man havde tænkt sig. Drænvandet finder hurtigt en vej ned mod vandløbet pga. små ujævnheder i terrænet, pga. tilgroning eller græssende kreaturer. Foruden at renderne hurtigt mister deres funktion, ser de som regel også unaturlige ud.
Det er lagt bedre at ”fange” drænvandet i naturlige lunker og lavninger i terrænet. De små terrænforskelle fremgår sjældent af terrænopmålingen, der normalt præsenteres med 25 cm. højdekurver. Ofte kræver det kun små terrænreguleringer, og hvis man skal regulere dybere end 40 cm, kan man evt. skabe forbindelserne via rør.
Brugen af GPS
I forbindelse med projektering i marken er opmålingsudstyr næsten uundværligt. Hvis man er så heldig at have GPS-udstyr til rådighed (det kan også lejes), kan man hurtigt og præcist kortlægge højdeforskelle, niveauer for drænudløb mv. Registreringerne kan efterfølgende printes ud på oversigtskort til projektering/planlægning og som dokumentation, aftalegrundlag og lignende. Opmåling med eget GPS-udstyr med 2-3 cm’s nøjagtighed. Foto: Vejle Amt.