Eksempel fra Vejle Amt: Brug af dozer

Brugen af materiel kan have stor betydning for jordarbejdets kvalitet

Dozeren er i gang med terrænreguleringen, hvor den kan udføre meget flade skråningsanlæg. Dozerføreren styrer sit afgravningsniveau efter en opsat laser. Foto: Vejle Amt. Det kan anbefales, at man i sit udbudsmateriale stiller krav til entreprenørens materiel. Hvis jordbunden og afvandingsforholdene tillader det, kan man med fordel kræve at visse jordarbejder udføres med en dozer frem for en gravemaskine. Dozeren er som regel lidt mere bekostelig i timeprisen, men så længe forholdene er til det og jorden maksimalt skal flyttes 100 meter , vil det alligevel være billigere at anvende dozer frem for en hydraulisk gravemaskine.

Den største gevinst opnås imidlertid ved udførelsen af det arbejde, som dozeren kan udføre. Dozeren er i stand til med dozerbladet, der hæves og sænkes, at skrælle jorden af og skubbe den afsted foran maskinen i en ”rullende” vold. Dette bevirker, at terrænændringer kun kan udføres gradvis og man opnår derfor nogle meget, meget flade anlæg. De flade anlæg, som gravemaskiner ikke er i stand til at lave, falder ofte i lagt bedre harmoni med omgivelserne. Derved kommer ændringerne ikke til at virke kunstige og unaturlige.

js, Vejle Amt