Referencer

Referencer

Jeppesen, E., Søndergaard, M., Jensen, J.P., Havens, K.E., Anneville, O., Carvalho, L., Coveney, M.F., Deneke, R., Dokulil, M.T., Foy, B., Gerdeaux, D., Hampton, S.E., Hilt, S.,  Kangur, K., Köhler, J., Lammens, E.H.H.R., Lauridsen, T.L., Manca, M., Miracle, M.R., Moss, B., Nõges, P., Persson, G., Phillips, G., Portielje, R., Romo, S., Schelske, C.L., Straile, D., Tatrai, I., Willén, E. & Winder, M. 2005: Lake responses to reduced nutrient loading - an analysis of contemporary long-term data from 35 case studies. - Freshwater Biology 50: 1747-1771.

Liboriussen L., Søndergaard M., Jeppesen E. (red.) 2007: Sørestaurering i Danmark. Faglig rapport fra DMU 636: del I 86 s + del II 312 s.

Noer, H, Søndergaard, M & Jørgensen, TB 2008, Udsætning af gråænder i Danmark og påvirkning af søers fosforindhold, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (Faglig rapport fra DMU; 687).

Søndergaard, M., Jeppesen, E. & Jensen, J.P. 1999: Danske søer og deres restaurering. Danmarks Miljøundersøgelser. - TEMA-rapport fra DMU 24/1999: 34 s.
Læs her .

Søndergaard, M.(red.), Jeppesen, E.(red.), Jensen, J.P. (red.), Lauridsen, T.L., Müller, J.P., Jerl Jensen, H., Berg, S. & Hvidt, C. 1998: Sørestaurering i Danmark. Metoder, erfaringer og anbefalinger. Miljøstyrelsen. - Miljønyt 28: 289 s.

Wiberg-Larsen, P., Fog, K., Ejbye-Ernst, M., Jensen, P.N., Myssen, P., & Franko-Dossar, F. (2000) Når sømiljøet får et ’rap’. – Vand og Jord 7(3): 90-94.


Supplerende læsning
(ikke refereret)
Jensen, J.P., Søndergaard, M., Jeppesen, E. & Rydal Jensen, A. 2001: Vandhuller og småsøer. - Vand & Jord 8(2): 44-47.

Jeppesen, E., Christoffersen, K., Kamp-Nielsen, L., Landkildehus, F., Lauridsen, T.L., Kristensen, T.B., Liboriussen, L., Meerhoff, M., Pedersen, A.R., Søndergaard, M. & Søndergaard, M. 2006: Klimaforandringers betydning for søer. I: Søndergaard, M., Kronvang. B., Pejrup, M. og Sand-Jensen, K. (red.): Vand og vejr om 100 år. Klimaforandringer og det danske vandmiljø. Hovedland. s. 74-89.

Jeppesen, E., Jensen, J.P., Søndergaard, M., Sagrario, M.A.G. & Gomà, J. 2004: Kvælstof i lavvandede søer. - Vand & Jord 11(3): 98-101.

Søndergaard, M. 2007: Næringsstofdynamik i søer - med fokus på fosfor, sedimentet og restaurering af søer. Doktordisputats. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 68 s.
Læs her .

Søndergaard, M. Liboriussen L., Jeppesen E. (red.) 2007: Sørestaurering i Danmark. Vand og Jord, 14 (4): 124-128.

Søndergaard, M., Jeppesen, E., Jensen, J.P., Amsinck, S.L., Johansson, L.S., Hansen, R.B. & Bradshaw, E. 2004: Danske søer og vandrammedirektivet. - Vand & Jord 11(1): 34-39.

Søndergaard, M., Jensen, J.P. & Jeppesen, E. 2002: Småsøer og vandhuller. Naturstyrelsen (elektronisk). 104 s. Læs her .