Udenlandske undersøgelser af fosfortilbageholdelse

Ifølge Richardson (1986) vil vådområder, der belastes med op til 10 - 15 kg P ha-1 år-1, sandsynligvis være i stand til at tilbageholde nettomængder af fosfor også på lang sigt.

Ifølge Richardson (1986) vil vådområder, der belastes med op til 10 - 15 kg P ha-1 år-1, sandsynligvis være i stand til at tilbageholde nettomængder af fosfor også på lang sigt. Andre udenlandske undersøgelser dokumenterer, at der sker en nettotilbageholdelse af fosfor ved belastninger på mellem 0,2 og 15 kg P ha-1 år-1 jvf. nedenstående tabeller. Tilbageholdelsen er størst for partikulært fosfor og mindre eller eventuel manglende for opløst fosfat.

Tabel 1. Udenlandske undersøgelser af fosfortilbageholdelse i moser og enge.

   

Belastning

Udvaskn.

Retention

%

   

----                         kg P ha -1 år -1 ----

 

Mose

Fosfat

0.383

0.153

0.229

60

Org.P

0.783

0.308

0.475

61

Total-P

1.167

0.460

0.707

61

Mose

Fosfat

14.50

13.95

0.55

4

Mose

Fosfat

1.46

1.78

-0.32

-22

Total-P

6.97

3.52

3.45

49

Kærmose

Total-P

1.27

0.68

0.59

46

Kærmose

Total-P

1.06

1.04

0.02

2

Våd eng

Total-P

14.91

13.83

1.08

7


Tabel 2. Fosfortilbageholdelse på skovklædte vandløbsnære arealer, hovedsagelig på mineraljord.

   

Belastning

Udvaskn.

Retention

%

   

----                         kg P ha-1 år-1 ----

 

Flodslette, skov

Fosfat

0.243

0.152

0.091

37

Flodslette, skov

Total-P

10.6

6.5

4.1

39

Ånært, skov

Total-P

5.6

3.91

1.7

30

Ånært, skov

Total-P

3.926

0.73

3.196

81


Referencer
Læs her .