Oversvømmelse og P-tilbageholdelse

Kendskab til omsætning og tilbageholdelse af opløst fosfor ved oversvømmelse af vandløbsnære arealer er begrænset (partikulært fosfor og sedimentation behandles særskilt).

Kendskab til omsætning og tilbageholdelse af opløst fosfor ved oversvømmelse af vandløbsnære arealer er begrænset (partikulært fosfor og sedimentation behandles særskilt). Ved oversvømmelser af VMPII-vådområdet Egebjerg Enge kunne det måles, at koncentrationen af fosfat i vandløbsvandet, der løb ind over området, var højere end udløbskoncentrationen, og da der også tilføres fosfatholdigt drænvand til Egebjerg enge, kunne den samlede tilbageholdelse af fosfat opgøres til 0.45 kg PO43--P ha-1 år-1. Det skal dog bemærkes, at balancen for total fosfor for Egebjerg Enge er på 0.13 kg P ha-1 år-1, hvilket betyder, at noget af den tilførte fosfat er biologisk omsat (f.eks. optaget i alger og bakterier) og ført tilbage til vandløbet som organisk bundet fosfor (Hoffmann et al., 2003).

Referencer:
Læs her .