Næringsstoffer

Ændret vandstandsforhold påvirker iltforholdene i jorden og har indvirkning på næringsstoffernes tilstand. Det kan betyde både øget tilbageholdelse af nogle stoffer og øget udvaskning af andre.

Foto: Colourbox

Ændret vandstandsforhold påvirker iltforholdene i jorden og har indvirkning på næringsstoffernes tilstand. Det kan betyde både øget tilbageholdelse af nogle stoffer og øget udvaskning af andre.

Betydningen af vandstandsændringer for kvælstof, fosfor, jern er her behandlet hver for sig.

Planteproduktionen - også kaldet primærproduktionen - i vådområder er blandt de højeste målte i det tempererede klimabælte. Ved at fjerne primærproduktionen fra vådområdet ved høslet og græsning kan man fjerne de næringsstoffer, der er indbygget i planterne. Læs mere herom:

Litteraturliste til henvisninger i afsnittene kvælstof, fosfor, jern og primærproduktion kan findes under litteraturliste .