Økologisk jordbrug

Tilsagn om økologisktilskud, omlægningstilskud eller miljøbetinget tilskud, er som udgangspunkt ikke en hindring for et vådområde projekt.

Tilskud til Fastholdelse af vådområder kan forenes med Ø-støtte, tilskud til Grønne regnskaber og Omlægningstilskud.
Tilskud til Fastholdelse af vådområder kan derimod ikke forenes med Miljøbetinget tilskud. Du kan imidlertid søge om at få dit tilskud omdannet og derved undgå tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.
Yderligere oplysninger kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til Økologistøttekontoret, tlf.: 33958356, e-mail: .