Okkerloven

Ændring af afvanding i okkerpotentielle områder kan kræve tilladelse efter okkerloven.

Ændring af afvanding i okkerpotentielle områder kan kræve tilladelse efter okkerloven .

Mere information om okker findes på