MVJ og enkeltbetalingsordningen

For arealer, der indgår i et vådområdeprojekt, kan der søges om et 20-årigt tilskud til Fastholdelse af vådområder. Hvis arealerne opfylder kravene til støtte under Enkeltbetalingsordningen, kan de sam-tidig danne grundlag for udbetaling af Enkeltbetaling.

For arealer, der indgår i et vådområdeprojekt, kan der søges om et 20-årigt tilskud til Fastholdelse af vådområder. Hvis arealerne opfylder kravene til støtte under Enkeltbetalingsordningen, kan de samtidig danne grundlag for udbetaling af Enkeltbetaling.

Arealer med tilsagn om tilskud til Fastholdelse af vådområder, der som følge af vådområdeprojektets gennemførelse ikke opfylder kravene til støtte under Enkeltbetalingsordningen, kan på trods heraf stadig danne grundlag for udbetaling af Enkeltbetaling, hvis de retmæssig dannede grundlag for udbetaling af Enkeltbetaling i 2008.

I vådområderne kan der desuden søges et 5-årigt tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer med afgræsning eller slæt. Denne ordning er under revision i forbindelse med Grøn Vækst, og vil sandsynligvis fremover alene kunne opnås på særligt udpegede arealer inden for Natura 2000-områder. Tilskuddet kan søges på Fællesskemaet. Tilskud til pleje kan kombineres med tilskud til fastholdelse.

Du kan finde mere information om Miljøordningerne og Enkeltbetalingen på FødevareErhvervs hjemmeside . Her kan du også finde skema til ansøgning om Fastholdelse af våd-områder.