Bidragsydere til erfaringsopsamlingen efter VMPII vådområdeprojekterne

Hæfterne, der blev udgivet i 2000 i forbindelse med opstarten af VMPII vådområdeprojekterne, blev udgivet af Naturstyrelsen

Hæfterne, der blev udgivet i 2000 i forbindelse med opstarten af VMPII vådområdeprojekterne, blev udgivet af Naturstyrelsen med bidrag fra

Tidligere Frederiksborg Amt
COWI
Strukturdirektoratet (nu Direktoratet For FødevareErhverv)
Naturstyrelsen
Danmarks Miljøundersøgelser
Miljøstyrelsen
Danmarks Fiskeriundersøgelser
Erfaringsopsamlingen har modtaget bidrag fra

Tidligere Århus Amt
Torben Jørgensen
Henning Hermansen
Mogens Bjørn Nielsen

Tidligere Fyns Amt
Claus Paludan
Lars Bangsgaard
Peter Hyldegaard
Boris Schønfeldt

Tidligere Sønderjyllands Amt
Ole Ottosen
Hans Thiil Nielsen
Lene Kristensen
Henrik Lauritsen
Søren B. Nielsen

Tidligere Vejle Amt
Karsten Wandall
Jan Sørensen
Niels Rauff
Simon Marsbøll
Tony Bygballe
Bo Levesen
Hans Jørgen Hvideland

Tidligere Viborg Amt
Jes Philipsen Schmidt

Tidligere Vestsjællands Amt
Morten Holme

Tidligere Nordjyllands Amt
Martin Nissen Nørgård
Gustav Schaarup

Forskningscenter Foulum
Charlotte Kjærgaard, Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet,

DMU (Danmarks Miljøundersøgelser) Aarhus Universitet
Carl Chr. Hoffmann, Afdeling for Ferskvandsøkologi,
Annette Baattrup-Pedersen, DMU, FEVØ
Brian Kronvang, Afdeling for Ferskvandsøkologi,
Jens Peder Jensen,
Martin Søndergaard, Afdeling for Ferskvandsøkologi,

Direktoratet for Fødevare Erhverv
Lars Grumstrup