Vilsted Sø

Vesthimmerlands Kommune

Hvor
Vesthimmerlands Kommune

Type projekt
Hæve vandløbsbunden, sløjfe dræn og grøfter og genskabe Vilsted Sø og Søndersø. Gennemført i 2006.
Størrelse
913 ha.
Pris

Finansiering
Statens VMPII-midler.

Særligt ved dette projekt
Projektet er et af de største naturgenopretningsprojekter i Danmark.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.
Læs mere om projektet.