Villestrup Å

Nordjyllands Amt

Hvor
Arden Kommune, Nordjyllands Amt

Type projekt

Størrelse
44,63 ha
Pris

Finansiering
Statens VMPII-midler