Mjels Sø

Sønderborg Kommune

Hvor
Sønderborg Kommune
Type projekt
Genoprettelse af sø ved nedlæggelse af pumpelaug.
Gennemført i 2005.
Størrelse
55 ha.

Pris
70.761 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler. Aage V. Jensens Fonde har endvidere bidraget med ca. 3 mill. Kr.
Baggrund
I tiden før slutningen af 1500-tallet udgjorde Mjels Sø sammen med Bundsø et samlet fjordsystem i forlængelse af Mjels Vig. På dette tidspunkt blev der imidlertid etableret en dæmning ved Mjels, hvorved Mjels Sø og Bundsø udviklede sig til ferskvandssøer som følge af adskillelsen fra havet. I 1850 startede en egentlig afvanding af de to søer ved hjælp af vindmøller. Senere er pumpekapaciteten forbedret og afvandingsprojekter gennemførtes således, at der frem til 2005 blev afvandet ca. 45 ha i Mjels Sø og ca. 110 ha i Bundsø med pumpe.
Hvad er der sket
Projektet er realiseret ved at nedlægge pumpelauget og lede vandløbsvand/drænvand fra Bundsø og det øvrige opland gennem Mjels Sø. Det giver en betydelig fjernelse af nitrat fra vandløbsvandet og dermed en mindre belastning med kvælstof til Als Fjord.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne mindske kvælstofudledningen med 315 kg N pr. ha pr. år.
Læs mere om vådområdeprojektet her .