Hjarup Bæk

Kolding Kommune

Hvor
Kolding Kommune

Type projekt
Stoppe dræn og grøfter samt hæve og genslynge Hjarup Bæk.
Gennemført i 2004.
Størrelse
36,5 ha.
Pris
89.006 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler.

Baggrund
De vigtigste tiltag har været at hæve og genslynge Hjarup Bæk, som på ca. 1,8 km er ført tilbage til det uregulerede forløb som åen havde tidligere.
Hvad er der sket
Ud over at hæve og genslynge Hjarup Bæk er et tilløb; Fløjbjerg Bæk på 0,5 km , blevet hævet op i terræn. På de sidste 200 meter inden udløb i Søgård Sø er der ikke gravet et forløb. Her har bækken selv dannet et løb hen over engen, hvorved et sjapvandsområde og et delta på ca. 50 meters bredde er opstået. 4 drænsystemer er blevet afbrudt og en sø på 0,7 ha er blevet etableret. Endvidere er der skabt gydebanker og stryg i Hjarup Bæk ved at udlægge ca. 150 kubikmeter gydegrus.
Ca. 23 ha af de 36,5 ha vådområde var inden realiseringen af projektet jord i omdrift. Heraf var 12 ha dyrket og 11 ha braklagt.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne fjerne ca. 16 tons kvælstof per år svarende til ca. 430 kg N pr. ha pr. år.

Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.
Læs mere om projektet ved Hjarup Bæk her .